หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
 
สาระการเรียนรู้
เรียนอังกฤษจากนิทาน
สนุกสนานกับการเรียนอังกฤษจากนิทาน ทั้งภาพและเสียงที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษเป็นเร็ว
เรียนพูดอังกฤษเป็นเร็วออนไลน์กับวีดีโอสนุกสนาน
ชวนน้องเรียน English
เรียนอังกฤษง่ายๆ เเละชวนน้องเรียน English อย่างสนุกสนาน
ไวยากรณ์ (Grammar)
การศึกษากฎเกณฑ์ของภาษา ซึ่งรวมถึง เสียง คำศัพท์ ประโยค และส่วนประกอบอื่นๆ
egat nectec nstda
  Admin Message
สื่อการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนไทย และพัฒนารูปแบบการสอนไวยากรณ์ภาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านสื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์จึงเป็นการท้าท้ายความรู้ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการเรียนที่ยืดหยุ่นได้และในขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อการเรียนออนไลน์

Copyright © 20011 MyEnglishForFun.com, All rights reserved.
license agreement Version : 4.0